Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο παρουσία και του Γεν. Γραμματέα  Κωνσταντίνου Κοσμάτου επισκέφθηκαν σήμερα στο Υπουργείο,  η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Εφετείου Πειραιά κ. Δήμητρα Τσουτσάνη, ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας  Εφετών Πειραιά κ. Ευάγγελος Ζαχαρής  και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Γιώργος Σταματογιάννης  προκειμένου να προχωρήσει η μεταστέγαση των δικαστηρίων Πειραιά στην πρώην Ράλλειο Σχολή σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της υφιστάμενης επικινδυνότητας του Δικαστικού Μεγάρου της Σκουζέ.
Συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης χρήσης του κτιρίου της Ραλλείου από τον Δήμο Πειραιά προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τους όρους αποδοχής αυτής, έτσι ώστε στη συνέχεια να δημοσιοποιηθεί η απαραίτητη προμελέτη και  πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου. Στην κατεύθυνση αυτή ο ιδιοκτήτης - Δήμος Πειραιά ήδη έχει γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εναλλακτικές προτάσεις για τους όρους της σύμβασης και την χρηματοδότηση του έργου.
Πέραν της αναγκαιότητας της μεταστέγασης των δικαστηρίων στη Ράλλειο, κρίθηκε επιβεβλημένη η με κάθε πρόσφορο τρόπο άρση των υφισταμένων τεχνικών ελλείψεων στο κτίριο της Σκουζέ και η δημιουργία προϋποθέσεων για την έξοδο κινδύνου (εκμίσθωση ακινήτου- όμορα ακίνητα).
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ανέλαβε τον συντονισμό των ενεργειών για την προώθηση των παραπάνω επιδιωκομένων στόχων, όλοι δε οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή τους προκειμένου η πόλη μας να έχει ένα Δικαστικό Μέγαρο που να εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη στον πολίτη, αντάξιο του μεγέθους της και της ιστορίας της.