Η αντιμετώπιση του Προσφυγικού θα προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ, ετησίως, όπως προκύπτει από την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο νομοσχέδιο για το Προσφυγικό, που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή από την κυβέρνηση. Από τη στιγμή που εφαρμόζονται ασφυκτικοί περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες, λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα από πού θα βρεθούν αυτά τα επιπλέον χρήματα. Θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση αυτών των 130 εκατ. ευρώ; Η ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των προϊόντων που διατίθενται για την αντιμετώπιση του Προσφυγικού από ποιους και πώς θα καλυφθεί;