-«ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ» (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1941) Μέρος Β’, ο οποίος αναφέρεται στην εξιστόρηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα από τις 27 Μαρτίου 1941 μέχρι την κατάληψη της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Το παρόν σύγγραμμα ανάγεται στην τελευταία περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στους κοινούς αγώνες Ελλήνων και Βρετανών στη Μακεδονία, στην αποχώρηση του Ελληνικού Στρατού από την Αλβανία και τη συνθηκολόγηση, στους υποχωρητικούς αγώνες των Βρετανικών στρατευμάτων και τέλος στην ολοκληρωτική κατάληψη της χώρας από τον εχθρό, εκτός της Κρήτης.

Τα κύρια σημεία του τόμου είναι τα εξής: Η συνθηκολόγησις της Στρατιάς Ηπείρου. Απόφασις αποχωρήσεως του Βρεττανικού Εκστρατευτικού Σώματος και αυτοκτονία του Πρωθυπουργού. Η σύμπτυξις του Α’ Σώματος Στρατού (16-20 Απριλίου 1941). Ζυμώσεις προς σύναψιν ανακωχής. Υπογραφή του τελικού πρωτοκόλλου συνθηκολογήσεως. Πολιτική κρίσις και αποχώρησις του Βασιλέως και της κυβερνήσεως εις Κρήτην. Σχηματισμός Κυβερνήσεως υπό του Αντιστρατήγου Τσολάκογλου και αποστράτευσις. Αποχώρησις του Βρεττανικού εκστρατευτικού σώματος εξ Ελλάδος και ολοκλήρωσις της καταλήψεως της χώρας. Αποχώρησις εκ της Τοποθεσίας Θερμοπυλών. Κατάληψις από αέρος του Ισθμού της Κορίνθου. Η γερμανική προέλασις προς Αθήνας και Πελοπόννησον Κατάληψις των Αθηνών. Η κατάληψις της νησιωτικής Ελλάδος.

-«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 1941- 1945 (ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ, ΡΙΜΙΝΙ, ΑΙΓΑΙΟ)», ο οποίος αναφέρεται στη συγκρότηση και την οργάνωση του Ελληνικού Στρατού στη Μέση Ανατολή κατά την περίοδο 1941-1945, καθώς και στη δράση των μονάδων που συγκροτήθηκαν.

Τα κύρια σημεία του τόμου είναι τα εξής: Οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική και στην Ιταλία. Συγκρότηση του ελληνικού στρατού στη Μέση Ανατολή. Η μάχη του Ελ Αλαμέιν. Η συμμετοχή του ιερού λόχου στις επιχειρήσεις της Βόρειας Αφρικής. Η συμμετοχή του ελληνικού στρατού στις επιχειρήσεις της Ιταλίας. Επιχειρήσεις στις Νήσους του Αιγαίου. Οι αποβατικές επιχειρήσεις περιόδου 29 Οκτωβρίου 1943 – 25 Νοεμβρίου 1943. Τα Συμμαχικά Σχέδια για τη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Καταδρομικές επιχειρήσεις περιόδου 14 Φεβρουαρίου 1944 – 30 Σεπτεμβρίου 1944. Η Αναδιοργάνωση του Ιερού Λόχου ως Μοίρας Καταδρομών. Η απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου. Οι επιχειρήσεις στα Δωδεκάνησα.