Την Πέμπτη 1 Απριλίου η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας σας προσφέρει για πρώτη φορά το βιβλίο Η Αθανασία της Ψυχής και η αλήθεια  για τον πνευματισμό, τη μαγεία και τα μεταφυσικά φαινόμενα Τόμος Α΄ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

 

Περιεχόμενα

 

ΑΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡIΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ


 Ἡ πρωταρχική περί ψυχῆς πίστις των καί αἱ ἀναπτυχθεῖσαι ἀκολούθως σχετικαί γνῶμαι τῶν ἀρχαίων μεγάλων ποιητῶν καί φιλοσόφων

 Αἱ θεωρίαι τῆς μετεμψυχώσεως καί μετενσαρκώσεως

 Ἡ ἀθεΐα ἀπορρίπτει τήν ὕπαρξη τῆς Ψυχῆς
 Παραψυχολογία
 Συνειδητότητα–κβαντική συνείδηση
 Τό ἑπόμενο ἐξελικτικό βῆμα
 Ἡ ἁρμονία τοῦ ἐγκεφάλου
 Μιά ἐπαναστατικά σωτήρια λύση
 Immortalists ἐπιστήμονες
 Τό κυνήγι τῆς ἐπιστήμης γιά τήν ἀθανασία
 Οἱ σύγχρονοι προφῆτες τῆς ἀνθρώπινης ἀθανασίας
 Οἱ 7 αιτίες τοῦ θανάτου
 Ἡ γήρανση εἶναι ἀσθένεια πού πρέπει νά θεραπευτεῖ
 Ἡ τεχνολογική ὁδός πρός τήν ἀθανασία
 Βρέθηκε τό ἔνζυμο τῆς ἀθανασίας
 Τό μέλλον τῆς ἀναζήτησης τῶν immortalists
 Πνευματισμός


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ καί ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
καί ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ) ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ
 Ἐτυμολογία τῆς ἐννοίας καί ὁρισμός τῆς ὑποστάσεως τῆς ψυχῆς
 Ἡ ἀνόργανος ὕλη, τά φυτά καί τά δένδρα στεροῦνται ψυχῆς
 Αἱ ψυχαί τῶν ζῴων δέν εἶναι ὑποστάσεις πνευματικαί
 Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή καί αἱ ἀποδείξεις περί τῆς ἰδιαιτέρας καί ἐνσυνειδήτου πνευματικῆς ὑποστάσεώς της ὡς καί τῆς ἀθανασίας της
 Αἱ πνευματικαί ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί αἱ λοιπαί ἀποδείξεις περί τῆς ἰδιαιτέρας ὑποστάσεώς της


Για παλαιότερα ένθετα της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες,
επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211.
Καθημερινά, εκτός Σ/Κ, από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.