Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, την Ράλλειο Σχολή στο κέντρο του Πειραιά θα μεταφερθούν τελικά οι δικαστικές υπηρεσίες της πόλης. Όπως, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η απόφαση αυτή λήφθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, επισημαίνεται ότι αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική για να αποκτήσει ο Πειραιάς, ένα Δικαστικό Μέγαρο, αντάξιο της ιστορίας της πόλης και το οποίο θα ικανοποιεί τιις ανάγκες του πολίτη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΧΔΙΚ κατά την χθεσινή συνεδρίασή του, στην οποία ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Γιώργος Σταματογιάννης, αποφάσισε την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης του κτιρίου της πρώην «Ραλλείου Σχολής» για την μετεγκατάσταση των Δικαστηρίων Πειραιά.

Οι επιμέρους όροι της ως άνω παραχώρησης χρήσης θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Η εν λόγω απόφαση είναι ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα προκειμένου η πόλη μας να έχει ένα Δικαστικό Μέγαρο που να εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη στον πολίτη, αντάξιο του μεγέθους της και της ιστορίας της.

Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σταματογιάννης»