Ένα μέτρο-κίνητρο για την υπηρέτηση μειωμένης θητείας στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά – παράλληλα – και μία επιπλέον απόδειξη του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει πλέον ο Ελληνικό Στόλος με την έλλειψη προσωπικού για να υπηρετεί στα πολεμικά πλοία, υπόγραψε στις 23 Ιουνίου αλλά έγινε προσφάτως γνωστό με την ανάρτυσή του στο διαδίκτυο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης Δημήτρης Βίτσας. Σημειώνεται ότι λόγω Μνημονίου έχουν φύγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις ΕΔ και στη συγκεκριμένη περίπτωση από το ΠΝ, χιλιάδες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) χωρίς όμως να έχει αναπληρωθεί το κενό τους με την πρόσληψη ίδιου αριθμού στελεχών, αφού από το 2010 και εντεύθεν δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας ΕΠΟΠ!

Βάσει της αποφάσεως αυτής θα υπηρετούν 9μηνη συνολικώς στρατιωτική θητεία, όσοι ναύτες θητείας αποφασίσουν σε εθελοντική βάση να υπηρετήσουν το μετά την εκπαίδευσή του χρονικό διάστημα, επί πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και όχι σε κάποια υπηρεσία ξηράς, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν τη 12μηνη θητεία που υπηρετούν και σήμερα.

Επίσης την ίδια μειωμένη στρατιωτική θητεία θα υπηρετούν και οι Επίκουροι Σημαιοφόροι, οι οποίοι θα υπηρετούν 14μηνη συνολική στρατιωτική θητεία αν αποφασίσουν επίσης μετά την εκπαίδευσή τους να υπηρετήσουν σε πολεμικό πλοίο συνεχώς μέχρι της απολύσεώς τους. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται πως όσοι ναύτες «εκπληρώνουν, μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υποχρέωσης ως εξής:

α. Εννέα (9) μηνών, για τους υπόχρεους πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Οκτώ (8) μηνών, για τους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας».
Αναφορικώς με τους έφεδρους (Επίκουρους) Σημαιοφόρους προβλέπονται τα εξής: «Οι Επίκουροι Σημαιοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον εκπληρώνουν, μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) μηνών χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας».