Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η κάθοδος του Παναγιώτη Τραγάκη στην κεντρική πολιτική σκηνή και ειδικότερα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στη Β΄Πειραιά.

Ο Παναγιώτης Τραγάκης φέρει ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία, καθώς ο πατέρας του, Ιωάννης Τραγάκης, εκλέγεται ως βουλευτής στην ίδια περιφέρεια, από το 1974 μέχρι σήμερα, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί.

Το «δαχτυλίδι» της διαδοχής φαίνεται πως έχει ήδη δοθεί και ο ο πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα Παναγιώτης Τραγάκης, αναμένεται να οργώσει τις γειτονιές στη Β΄Πειραιά προκειμένου να διεκδικήσει τη βουλευτική έδρα.