Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει η αυξητική τάση της ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ετών. Την ίδια στιγμή μαζική είναι η μαζική φυγή Ελλήνων, κυρίως νέων, απογυμνώνει την Ελλάδα από τα λαμπρά μυαλά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι την περίοδο 2008-2016 περίπου 450.000 Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν εργασία, αποδίδοντας στις οικονομίες των χωρών υποδοχής, κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο 23,1% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2016, έναντι 24,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2015 και 23,1% τον Νοέμβριο του 2016.

Αναλυτικότερα, το σύνολο των απασχολούμενων διαμορφώθηκε σε 3,659 εκατ. άτομα, ενώ ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1,100 εκατ. άτομα. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αρίθμησε σε 3,269 εκατ. άτομα.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 10.846 άτομα (0,3%), οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 60.486 άτομα (5,2%) και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ενισχύθηκε κατά 13.179 άτομα (0,4%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016, οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 12.775 άτομα (0,3%), οι άνεργοι συρρικνώθηκαν κατά 2.264 άτομα (0,2%) ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 8.961 άτομα (0,3%).

Από το σύνολο των ανέργων, το 19,5% ήταν άνδρες και το 27,6% γυναίκες.  

Σε ηλικιακό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στην ομάδα 15-24 ετών (45,2%) και ακολούθησε η ομάδα 25-34 ετών (30,2%).

«Πρωταθλήτριες» περιφέρειες αναδείχθηκαν η Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία (26,8%) και οι Μακεδονία - Θράκη (23,7%) και Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (23,7%).