Nα καταδικασθούν να µας καταβάλουν ως χρηµατική ικανοποίηση για την προσγενόµενη ηθική βλάβη: α) Η πρώτη των εναγοµένων (ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ Εκδόσεις Α.Ε.) το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, β) ο δεύτερος των εναγοµένων (Γιάννης Κουρτάκης) το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, γ) ο τρίτος των εναγοµένων (∆ηµήτριος Γιαννακόπουλος) το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, δ) ο τέταρτος των εναγοµένων (Κλέωνας Γρηγοριάδης) το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ». Πρόκειται περί αγωγικού αιτήµατος αποζηµίωσης της οικογένειας ενός θύµατος τροχαίου; Μήπως πρόκειται περί της αποκαταστάσεως κάποιου άτυχου ασθενούς; Και όµως, όχι. Ο ΟΠΑΠ αξιώνει από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, από µένα και τη δηµοσιογραφική οµάδα των «Παραπολιτικών» την υπέρ του καταβολή του αστρονοµικού ποσού των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ (!), διότι η εφηµερίδα και οι δηµοσιογράφοι της έπραξαν και θα συνεχίσουν να πράττουν το καθήκον τους. Εγραψαν αυτό που δεν άρεσε στους Τσέχους µεγαλοµετόχους του ΟΠΑΠ.

Αν κατάλαβα καλά από το περιεχόµενο της αγωγής, η εφηµερίδα δεν έπρεπε να αναφερθεί στις καταγγελίες πλήθους βουλευτών περί του κινδύνου «καζινοποίησης» της χώρας; Ή αν το έκανε, προηγουµένως θα έπρεπε να έχει απευθυνθεί στον κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου; Από την αγωγή των Τσέχων προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα, που όσα χρήµατα κι αν µου ζητήσουν, δεν πρόκειται να µην τα διατυπώσω.

- ∆εν έπρεπε η εφηµερίδα να αναδείξει, καυτηριάζοντας, το θέµα της πόρτας «πλυντηρίου µαύρου χρήµατος» που άνοιξε µε τον νέο κανονισµό λειτουργίας των VLTs;

- ∆εν έπρεπε η εφηµερίδα να σχολιάσει τις βαρύτατες κατηγορίες περί χρηµατισµού του νέου προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ώστε µε διαδικασίες «εξπρές» να προχωρήσει στην αλλαγή του σχετικού καθεστώτος;

-∆εν ήταν δηµοσιογραφικό καθήκον µας να καταγγείλουµε ότι µε τον τρόπο αυτό διαψεύδεται κάθε εξαγγελία της κυβέρνησης περί δήθεν «πατάξεως της φοροδιαφυγής» ανοίγοντας ένα «παράθυρο» κερδοφορίας έως και 1 δισ. ευρώ, που αφήνει τη χώρα έρµαιο στην επιβολή τεράστιων προστίµων;  

- ∆εν οφείλαµε να διερευνήσουµε πώς συνδέεται η µεταβολή του Κανονισµού των VLTs µε την ταυτόχρονη µεταβολή του προέδρου της ΕΕΕΠ, όταν µάλιστα ακούγονται σοβαρότατες καταγγελίες περί «διαφθοράς» και ενώ ο αρµόδιος υπουργός αµελούσε να απαντήσει στην ερώτηση 13 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά µε την ανάγκη επιβολής ποσοτικών περιορισµών στην εγκατάσταση των VLTs;

-∆εν ήταν άξια διερεύνησης από τους δηµοσιογράφους µας η σύµπτωση της µεταβολής του Κανονισµού των VLTs µε την απόσυρση εκ µέρους του ΟΠΑΠ, της Emma Delta και του µετόχου ∆. Μελισσανίδη από τη νοµική διαµάχη µε το ελληνικό ∆ηµόσιο σχετικά µε τους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων µέσω παιγνιοµηχανών, αποσύροντας το µεγαλύτερο µέρος της προσφυγής, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, που είχε καταθέσει στο διεθνές διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2015;  

Φυσικά και οφείλαµε να προβούµε στον σχετικό δηµοσιογραφικό έλεγχο, για τον οποίο εν συνεχεία διωκόµεθα, καθώς αποτελεί καθήκον µας η αποκάλυψη της αλήθειας, όσο και όποιον και εάν ενοχλεί αυτό. Και εάν ο ΟΠΑΠ προσπαθεί να καταπνίξει τη δηµοσιογραφική έρευνα µε αγωγές ύψους εκατοµµυρίων ευρώ, εµείς δηλώνουµε παρόντες, επιµένοντας στο έργο µας, τιµώντας το λειτούργηµά µας και την εµπιστοσύνη των αναγνωστών µας, καθώς οι «γκεµπελικές» πρακτικές δεν µας εκφοβίζουν. Εκείνο που προφανώς παραβλέπουν οι αλλοδαποί µεγαλοµέτοχοι του ΟΠΑΠ είναι ότι σε αυτή τη χώρα όπου δραστηριοποιούνται γεννήθηκε η ∆ηµοκρατία.

Και στην ώριµη Ελληνική ∆ηµοκρατία η ελευθερία της άποψης και η δηµοσιογραφική κριτική αποτελούν κεκτηµένα. Αυτό σηµαίνει ότι, όσες αγωγές κι αν στείλουν, όσα χρήµατα κι αν ζητήσουν, τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» θα συνεχίσουν τον µοναχικό τους δρόµο, αναδεικνύοντας την ανάγκη να µη µετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο καζίνο. Και για εµάς αποτελεί δικαίωση το γεγονός ότι µετά από χρόνια έσπασε η οµερτά. Μέχρι πρότινος, ενώ όλοι γνώριζαν, κανείς δεν τολµούσε να µιλήσει. Οποια µέσα ενηµέρωσης το αποτόλµησαν αυτοµάτως «κόπηκαν» από τα διαφηµιστικά budgets του ΟΠΑΠ, ενώ όσοι βουλευτές, όπως για παράδειγµα οι Ανδρέας Λοβέρδος και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αποτόλµησαν να καυτηριάσουν την απόφαση για τα VLTs, εξαφανίστηκαν ως διά µαγείας από τα κανάλια που ελέγχουν, είτε έµµεσα είτε άµεσα, οι Τσέχοι. Επειδή ποτέ δεν φοβηθήκαµε την Ελληνική ∆ικαιοσύνη, το επόµενο διάστηµα θα καταθέσουµε στις αρµόδιες εισαγγελικές Αρχές στοιχεία, αλλά και παρεµβάσεις που έχουν γίνει εντός του Κοινοβουλίου και σχετίζονται µε τη δράση των µεγαλοµετόχων του ΟΠΑΠ