Ξένο σώµα, όχι µόνο από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την πολιτική σκηνή της περιφέρειάς της στον Πειραιά, είναι πλέον η Νίνα Κασιµάτη.

Η ίδια απέχει από πολλές εκδηλώσεις, δεν ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις των τοπικών φορέων, όπως για παράδειγµα στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του Εµπορικού Συλλόγου της Νίκαιας, στην οποία συµµετείχαν όλοι οι άλλοι βουλευτές του κόµµατός της.

H Νίνα Κασιμάτη επίσης δεν πολυµιλάει και για τα οικολογικά µπερδέµατα ισχυρών παραγόντων στη Β’ Πειραιά.