Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) έχει αναλάβει πλέον τη διερεύνηση της υπόθεσης µε την κληρονοµιά του προέδρου των ΑΝ.ΕΛ., Πάνου Καµµένου, µια υπόθεση που προκαλεί το εύλογο και δικαιολογηµένο ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση διερευνώνται καταγγελίες για σοβαρά φορολογικά αδικήµατα, τα οποία αφορούν ένα άκρως προβεβληµένο πολιτικό πρόσωπο, που έχει ορίσει τον εαυτό του ως τον κήρυκα της διαφάνειας στον τόπο. Η συγκεκριµένη υπηρεσία, η οποία στο παρελθόν έχει διερευνήσει και εξιχνιάσει δεκάδες υποθέσεις διαφθοράς, που συντελούνται µε την εµπλοκή εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων σε ποινικά αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα, έχει αναλάβει τον έλεγχο των ενεργειών που έγιναν από τους επικεφαλής της ∆ΟΥ Καλλιθέας και της ΦΑΕ Αθηνών, προκειµένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη µε τα «ορφανά» 6,5 εκατοµµύρια ευρώ από δάνειο που είχε πάρει ο αείµνηστος πατέρας του, Ηλίας Καµµένος, και τα οποία, όπως αποκάλυψαν τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» την περασµένη εβδοµάδα, αποδέχθηκε ο πρόεδρος (ως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές) της Κ.Ο. των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τα στοιχεία που έχει η εφηµερίδα στη διάθεσή της γεννούν µια σειρά ερωτηµάτων, τα οποία διερευνώνται πλέον σε ανώτατο επίπεδο από τη φορολογική διοίκηση έπειτα από σχετικές καταγγελίες που έφθασαν στα χέρια του ΚΕΦΟΜΕΠ και αφορούν την αποδοχή της κληρονοµιάς, που επίσης έχει στα χέρια της η εφηµερίδα.

Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Καµµένος και άλλα πρόσωπα της οικογενείας του αποδέχθηκαν τόσο βάρη όσο και περιουσιακά στοιχεία του εκλιπόντος. Αυτό όµως που προκάλεσε το ενδιαφέρον της έρευνας είναι ένα ποσό 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο µεταγράφηκε στα βάρη της κληρονοµιάς και αφορά οφειλή προς την Ανώνυµη Εταιρεία ΩΤΟΠΟΛ (µέτοχος της οποίας ήταν ο Ηλίας Καµµένος), συνολικού ποσού 6.407.993,01 ευρώ, το οποίο ελήφθη υπό του κληρονοµούµενου (σ.σ.: του εκλιπόντος) ως προκαταβολή τιµήµατος πωλήσεως υπ’ αυτού προς την ανωτέρω εταιρεία ακινήτων έναντι συνολικού τιµήµατος 9.860.000 ευρώ.

Σηµειώνεται ότι τόσο η εταιρεία Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Τουρισµού Η. Καµµένος Α.Ε., όσο και η εταιρεία ΩΤΟΠΟΛ, συµφερόντων του ιδίου, είχαν ένα σηµαντικό ύψος δανείων, τα οποία ουδέποτε τακτοποιήθηκαν. Αυτό που προκαλεί σοβαρά ερωτήµατα είναι ότι η εταιρεία ΩΤΟΠΟΛ, σε µια περίοδο αρκετών ετών που τα οικονοµικά της στοιχεία δεν το δικαιολογούσαν, πήρε από την τράπεζα Nova Bank, που στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Millenium και εν τέλει πέρασε στην Τράπεζα Πειραιώς, δάνεια ύψους 11.000.000 ευρώ περίπου, τα οποία δεν εξυπηρετήθηκαν στο σύνολό τους, µε αποτέλεσµα οι τράπεζες να προχωρήσουν σε πλειστηριασµούς ακινήτων της εταιρείας.

Οι απορίες
Ωστόσο, το ποσό των 6,5 εκατοµµυρίων, το οποίο έλαβε ως δάνειο ο εκλιπών και ουδέποτε επέστρεψε στην εταιρεία, αν και θα έπρεπε να θεωρηθεί ως φορολογητέα ύλη, εν τέλει µπήκε στα χρέη και τα βάρη της κληρονοµιάς, µε αποτέλεσµα οι φορολογικές Αρχές να εξετάζουν εάν φορολογήθηκε ορθά ή εάν υπάρχει φοροαποφυγή και κυρίως τον ρόλο των δύο εφόρων της Καλλιθέας και της ΦΑΕ Αθηνών, οι οποίοι ελέγχονται τόσο για τα 6,5 εκατοµµύρια όσο και για το πώς επέτρεψαν τη λύση της ΩΤΟΠΟΛ, η οποία είχε αυτή την απαίτηση στο ενεργητικό της, µέχρις του σηµείου που εξαφανίστηκε από τους ισολογισµούς και η εταιρεία λύθηκε µε διευθύνουσα σύµβουλο µια ηλικιωµένη οικοκυρά...

Πέρα από το βασικό ερώτηµα που έχει να κάνει µε την τύχη των συνολικών δανείων της εταιρείας ΩΤΟΠΟΛ, τα οποία (συµπεριλαµβανοµένων και των αλληλόχρεων λογαριασµών) έφθασαν κοντά στα 19 εκατοµµύρια ευρώ και ουδέποτε επέστρεψαν στις ανακεφαλαιοποιηµένες από τον ελληνικό λαό τράπεζες, το µείζον ερώτηµα είναι τι έγινε µε τα 6,5 εκατοµµύρια που πήρε ο Η. Καµµένος από το ταµείο της εταιρείας, εάν αυτά προέρχονται από τα δάνεια που πήρε η εταιρεία και ουδέποτε επέστρεψαν, εάν προχώρησε σε µεταβίβαση ακινήτων όπως όριζε το ιδιωτικό συµφωνητικό, και, κυρίως, γιατί ποτέ δεν επεστράφησαν στην εταιρεία, η οποία είχε τεράστιες οφειλές προς τις τράπεζες. Ενα άλλο µείζον ερώτηµα είναι γιατί αυτά τα χρήµατα εξαφανίστηκαν από τους ισολογισµούς της εταιρείας και µάλιστα λίγο πριν από τη λύση της, όταν µια οικοκυρά ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος, η κυρία Παρασκευή Ζερδέ. Επίσης, γιατί η ΦΑΕ Αθηνών ενέκρινε τη λύση της εταιρείας µε τέτοια απαίτηση και γιατί οι τράπεζες δεν διεκδίκησαν αυτά τα 6,5 εκατοµµύρια που είχε πάρει ο Η. Καµµένος.

Ακόµη, γιατί ο έφορος Καλλιθέας συµπεριέλαβε το συγκεκριµένο ποσό στα βάρη της κληρονοµιάς και όχι στο ενεργητικό και γιατί δεν τα φορολόγησε όπως ορίζει ο νόµος. Και εδώ είναι και το βασικό «κλειδί» της υπόθεσης. Με δεδοµένο ότι για να λυθεί η εταιρεία υπήρξε διαγραφή της απαίτησης των 6,5 εκατοµµυρίων από την εταιρεία ΩΤΟΠΟΛ Α.Ε., που στο µεταξύ βρισκόταν σε καθεστώς εκκαθάρισης, είναι προφανές ότι πρέπει να εξεταστεί εάν µιλάµε για άφεση χρέους που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την επιβολή φόρου δωρεάς 40% επί του ποσού µε δωρητή την εταιρεία ΩΤΟΠΟΛ και δωρεοδόχους τον κ. Καµµένο και τους λοιπούς κληρονόµους. ∆ηλαδή, µε λίγα λόγια έπρεπε να πληρωθεί ποσό φόρου περίπου 2,6 εκατοµµυρίων ευρώ.

Αν από την άλλη το ποσό αυτό των 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ δωρίστηκε ουσιαστικά στον υπουργό κ. Πάνο Καµµένο και στους λοιπούς κληρονόµους και δεν έπρεπε να το δηλώσει στο παθητικό της κληρονοµιάς, όπως τελικώς συνέβη, καθώς έτσι ο υπουργός δεν κατέβαλε τον αναλογούντα φόρο της τάξεως του 10% και συνεπώς απέφυγε να πληρώσει το σύνολο του φόρου κληρονοµιάς, ύψους 650.000 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά 9/2/2019