Από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και εφεξής, οι αιτήσεις για τις μειώσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, στην κύρια και την επικουρική σύνταξη θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Με προτεραιότητα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω διαδικτύου, κρίθηκε αναγκαία» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Έντυπες αιτήσεις θα παραλαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Επιπλέον, δίνεται και η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής αίτησης.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει τεθεί σε λειτουργία στο διαδικτυακό ιστότοπο του φορέα, θα απαλλάσσει τους συνταξιούχους από τις μετακινήσεις και την αναμονή.