Με ανακοίνωσή της η ίδια η «Aegean Marine Petroleum Network Inc», η οποία αποτελεί δημιούργημα του Δ. Μελισσανίδη δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η Επιτροπή Ελέγχου στις ΗΠΑ αναφορικά με τις παραβάσεις στις οποίες είχε υποπέσει η εταιρεία και έχουν να κάνουν με υπεξαίρεση χρημάτων και απάτες που φτάνουν το ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, για απειλές, για διαδικτυακές «επιθέσεις» ώστε να διαγραφούν τα αρχεία που αποτελούσαν αντικείμενο της έρευνας, για ψευδή οικονομικά στοιχεία και δηλώσεις από το 2010 ως και την υποστήριξη από τις ελληνικές κυβερνητικές αρχές για να σταματήσει η έρευνα!

Με την εταιρεία να δημοσιοποιεί το πόρισμα της έρευνας και να τονίζει μέσω της ανακοίνωσής της πώς θα επαναδιατυπώσεις τις οικονομικές της καταστάσεις. Αξίζει να αναφερθεί πώς τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών πορισμάτων της έρευνας, όπως είχε αναφέρει η εταιρεία στις αρχές Ιουνίου (4/6/2018), είχε οδηγήσει την Επιτροπή Ελέγχου να πιστεύει πώς υπήρχε απάτη της τάξης των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα αρχεία της εταιρείας ως τις 31/12/2017 δεν ήταν εφικτό να βρεθούν, καθώς φέρεται να είχαν διαγραφεί.

Τι άλλο περιλαμβάνει το πόρισμα αυτό. Κάνει λόγο για «Βία, απειλές, υποστήριξη από τις ελληνικές κυβερνητικές αρχές, προκειμένου να σταματήσει η έρευνα», για «Ψευδείς δηλώσεις και λογαριασμοί από το 2010 και φυσικά 300 εκατ. Δολάρια ΗΠΑ ΑΠΑΤΕΣ τα τελευταία χρόνια», για «συνέχεια παραβάσεων, όλων των βασικών κανονισμών», αλλά και «κυβερνοεπιθέσεις (σ.σ.: επιθέσεις από χάκερ στο διαδίκτυο) για να διαγραφούν όλα τα μηνύματα και τα αρχεία που αποτελούν αντικείμενο και μέρος της έρευνας».

Με το πόρισμα της έρευνας να αναφέρει:

Η Επιτροπή Ελέγχου διατήρησε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για να διεξαγάγει την έρευνα με τη βοήθεια εξωτερικών ιατροδικαστών και ανακριτών. Η έρευνα είναι ουσιαστικά πλήρης και, με βάση τα μέχρι τώρα πορίσματα, η Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξαν ως εξής:

Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι μέχρι 300 εκατομμύρια δολάρια της Εταιρείας τα μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία υπεξαιρέθηκαν μέσω δόλιων δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι ο κύριος δικαιούχος της υπεξαίρεσης είναι η OilTank Engineering & Consulting Ltd. ("OilTank"), μια εταιρεία που εδρεύει στη Φουτζέιρα και έχει συσταθεί στις 15 Μαρτίου 2010 στις Νήσους Μάρσαλ. Στις 31 Μαρτίου 2010, η OilTank συνήψε σύμβαση με την θυγατρική της Aegean για την επίβλεψη της κατασκευής του τερματικού σταθμού πετρελαίου στη Φουτζέιρα (Fujairah Facility). Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι αυτή η σύμβαση χρησιμοποιήθηκε για να παραπλανήσει τα κεφάλαια της Εταιρείας μέσω φουσκωμένων συμβάσεων και δόλιας τιμολόγησης. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει λόγο να πιστεύει ότι η OilTank ελέγχεται από μια πρώην θυγατρική της Εταιρείας (η "Πρώτη θυγατρική").
Την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία ή / και οι θυγατρικές της είχαν συνολικά περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε εισπρακτέους λογαριασμούς που προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2015, το 2016 και το 2017. Οι συναλλαγές αυτές δεν είχαν οικονομική σημασία, όπως οι σχετικοί αντισυμβαλλόμενοι ήταν εταιρείες κελύφους χωρίς ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία ή εργασίες και ανήκαν ή ελέγχονταν από πρώην εργαζόμενους ή θυγατρικές της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι οι απαιτήσεις καταγράφηκαν αντικανονικά στο πλαίσιο ενός συστήματος για τη διευκόλυνση και την απόκρυψη μιας εκτεταμένης υπεξαίρεσης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που διοχετεύονται στην OilTank, αλλά λογίζονται ως συναλλαγές με αυτές τις εταιρείες κελύφους. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαίωσε επίσης ότι οι απαίτηση ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ είναι ανίκανες και θα διαγραφούν.
Η Έρευνα αποκάλυψε επίσης πρόσθετες ενέργειες για την εξαπάτηση της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της προπληρωμής για μελλοντικές παραδόσεις πετρελαίου που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Αυτές οι παράνομες δραστηριότητες φαίνεται να έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2010.
Η υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και οι δόλιες λογιστικές εγγραφές και τα πλαστά τεκμηρίωση που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη αυτής, αφορούσαν μια δωδεκάδα υπαλλήλων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ανώτερης διοίκησης. Οι υπάλληλοι που διηύθυναν το σύστημα, ο οποίος περιλάμβανε τη δημιουργία πλαστών και πλαστογραφημένων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών δηλώσεων, επιβεβαιώσεων ελέγχου, συμβάσεων, τιμολογίων και πιστοποιήσεων τρίτων, μεταξύ άλλων, έχουν τερματιστεί.
Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι αυτό το παράπτωμα συνέβη εν μέρει επειδή ο Πρώην Συνεργάτης άσκησε σημαντικό έλεγχο στο προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μέσω διαφόρων ακατάλληλων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών οικονομικών αντιποίνων και σωματικής βίας. Επιπλέον, ο πρώην συνεταίρος συνεχίζει να έχει πρόσβαση και να ελέγχει τα ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία προτίθεται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να επιδιώξει αποζημίωση από υπεύθυνα άτομα και άλλα μέρη για τη ζημία που υπέστη η Εταιρεία λόγω της συμμετοχής τους στις ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής δικαστικών διαδικασιών και της επιδίωξης κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε εφαρμοστέες δικαιοδοσίες όπου αυτό είναι εφικτό και ενδεδειγμένο. Παρόλο που η Εταιρεία σκοπεύει να επιδιώξει έντονα αυτά τα θέματα, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι θα είναι σε θέση να ανακτήσει ένα σημαντικό μέρος των ζημιών που έχει υποστεί.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Σε σχέση με την Έρευνα, οι προσπάθειες της Εταιρείας να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή της Εταιρείας ήταν και εξακολουθούν να παρεμποδίζονται εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των απειλών αντιποίνων κατά του προσωπικού της Εταιρείας και τουλάχιστον μία προσπάθεια διαγραφής και μόνιμης διαγραφής εγγράφων από τον διακομιστή της Εταιρείας μέσω της απομακρυσμένης εγκατάστασης του λογισμικού διαγραφής δεδομένων από ένα άτομο με πρόσβαση διαχειριστή. Στις 22 Ιουνίου 2018, κατόπιν καταγγελίας του Πρώην Συνδεδεμένου και των συνδεδεμένων μερών, η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ("HDPA") εξέδωσε προσωρινή εντολή η οποία απαγόρευε την αναθεώρηση ή τη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων αρχείων που συλλέχθηκαν από τον Πειραιά, Ελλάδας σε σχέση με την έρευνα της Επιτροπής Ελέγχου. Η Εταιρεία ασκεί ενεργή δίωξη της εντολής του HDPA.

Συμμετοχή των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου

Όπως αποκαλύφθηκε προηγουμένως, η Εταιρεία δήλωσε οικειοθελώς τα προκαταρκτικά συμπεράσματά της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και υπέβαλε τώρα τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Ελέγχου. Στις 3 Οκτωβρίου 2018 η Εταιρεία έλαβε κλήτευση μεγάλης επιτροπής από το Γραφείο Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε σχέση με ύποπτα κακουργήματα. Εφόσον επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο εντός των ορίων της εντολής της Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η Εταιρεία παρέχει τεκμηρίωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Αναμόρφωση των επηρεαζόμενων οικονομικών στοιχείων

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για (i) τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις της Εταιρείας για το Έντυπο 20-F για τα έτη που έληξαν την ημερομηνία αυτή ( (iii) τις περιόδους που έληξαν την 31η Μαρτίου 2017, 30 Ιουνίου 2017, 30 Σεπτεμβρίου 2017 που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις της Εταιρείας για τις περιόδους Το έντυπο 6-Κ για τέτοιες περιόδους (οι "Οικονομικές καταστάσεις που επηρεάζονται"), δεν θα πρέπει πλέον να βασίζονται. Ομοίως, δεν θα πρέπει πλέον να γίνεται χρήση των σχετικών δελτίων τύπου που περιγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για τέτοιες περιόδους, καθώς και το τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους 2015, 2016 και 2017 (και το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017). Η Εταιρεία σκοπεύει να επαναδιατυπώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που επηρεάζονται για να αντικατοπτρίζει την επίδραση των δραστηριοτήτων απάτης που περιγράφονται παραπάνω. Η Εταιρεία προτίθεται να εργαστεί με τους ελεγκτές της, PricewaterhouseCoopers S.A. (2016 και 2017) και τους Certified Public Accountants της Deloitte S.A. (2015) για να προσδιορίσει την ατομική και καθαρή επίδραση των ανακριβών λογιστικών εγγραφών και της κλοπής των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Παρόλο που η Εταιρεία αναμένει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις σε επαναδιατυπωμένες περιόδους θα είναι σημαντικές και πιστεύει ότι τα έσοδα και τα κέρδη της Εταιρείας ήταν σημαντικά υπερεκτιμημένα κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επί του παρόντος ο πλήρης αντίκτυπος ή ο τρόπος με τον οποίο θα καταγραφούν οι απαραίτητες προσαρμογές . Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν και άλλες προσαρμογές ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επαναδιατύπωσης που θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για συγκεκριμένες περιόδους. Λόγω του όγκου των εργασιών που σχετίζονται με τη διαδικασία επαναδιατύπωσης, η Εταιρεία δεν μπορεί να είναι βέβαιη όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις για τις επηρεαζόμενες περιόδους. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν αναμένει να καταθέσει τις εξαμηνιαίες οικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία προτίθεται να καταθέσει τις αναθεωρημένες οικονομικές της καταστάσεις το συντομότερο δυνατόν.

Εσωτερικός έλεγχος για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Με βάση τα θέματα που συζητήθηκαν παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν σημαντικές αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας επί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης («ICFR») στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 2016 και 2017 και συνεπώς η ετήσια έκθεση της διοίκησης για την ICFR στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2016 που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις της Εταιρείας για το έντυπο 20-F και επίσης για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του 2017 δεν θα πρέπει πλέον να βασίζονται και θα επαναδιατυπώνονται. Η Εταιρεία έχει αποκαταστήσει και θα συνεχίσει να αποκαθιστά τις διαπιστωθείσες αδυναμίες μέσω νέων διαδικασιών και ελέγχων σε όλη την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τη μετακίνηση των κύριων εκτελεστικών γραφείων της Εταιρείας από την τρέχουσα τοποθεσία τους. τερματισμό των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη · αντικαθιστώντας τα ανώτερα διοικητικά στελέχη που εμπλέκονται στις λειτουργίες λογιστικής, χρηματοδότησης, πίστωσης, προμήθειας και τερματικών · τερματισμό του προσωπικού που συμμετείχε στην παράβαση · συγκεντρώνοντας τα συστήματα και τους ελέγχους της εταιρείας. την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ζητημάτων ασφάλειας του κυβερνοχώρου όπως περιγράφεται ανωτέρω · και την ενίσχυση της ανώτερης διοικητικής ομάδας της Εταιρείας.

Ενημέρωση NYSE

Όπως γνωστοποιήθηκε προηγουμένως, η NYSE ενημέρωσε την Εταιρεία ότι σύμφωνα με τους κανόνες της NYSE, η Εταιρεία έχει μέχρι έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης της να καταθέσει την Ετήσια Έκθεση για το Έντυπο 20-F για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 με την SEC. Η Εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με το NYSE σχετικά με πρόσθετη εξαμηνιαία παράταση μετά την ημερομηνία λήξης. Μια τέτοια παράταση δεν έχει ακόμη χορηγηθεί. Εάν η Εταιρεία δεν καταθέσει την καθυστερημένη έκθεση και όλες τις λοιπές περιοδικές εκθέσεις με μεταγενέστερες ημερομηνίες λήξεως εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της καθυστερημένης έκθεσης, η NYSE μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει στους τίτλους της Εταιρείας να παραμείνουν εισηγμένοι μέχρι έξι επιπλέον μήνες ανάλογα με ορισμένες περιστάσεις. Η Εταιρεία μπορεί να ανακτήσει εκ νέου τη συμμόρφωση με τα πρότυπα καταχώρησης της NYSE οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία αυτή, καταθέτοντας το Έντυπο 20-F της με την SEC. Η προκήρυξη του NYSE επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος του NYSE να αρχίσει διαδικασίες διαγραφής σε οποιαδήποτε στιγμή, αν το δικαιολογούν οι περιστάσεις.

Άλλα θέματα

Οι ανωτέρω πληροφορίες βασίζονται σε γεγονότα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τα αποτελέσματα της Έρευνας και τις αναθεωρήσεις προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες θα μπορούσαν να ανακαλυφθούν μέσω συνεχιζόμενων ερευνών ή ως αποτέλεσμα της σύνταξης των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να υποχρεωθεί η Εταιρεία να προβεί σε πρόσθετες προσαρμογές σε μία ή περισσότερες από τις Οικονομικές Καταστάσεις που επηρεάζονται ή να προσδιορίσει και να αποκαταστήσει άλλες σημαντικές αδυναμίες στην ICFR.

Προσωρινές δηλώσεις

Η προηγούμενη συζήτηση περιλαμβάνει δηλώσεις και πληροφορίες που συνιστούν «δηλώσεις προοπτικής» κατά την έννοια του νόμου περί μεταρρύθμισης των ιδιωτικών κινητών αξιών του 1995. Για τις δηλώσεις αυτές, απαιτούμε την προστασία του ασφαλούς λιμένα για μελλοντικές δηλώσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω νόμο. Αυτές οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον προσδιορίζονται γενικά με τις λέξεις "πιστεύω", "σχέδιο", "αναμένω", "πρόβλεψη", "εκτίμηση", "πρόθεση", "στρατηγική", "μέλλον" "" Μπορεί, "" θα πρέπει "," θα "," θα "," θα "," θα συνεχίσει "," πιθανότατα θα προκύψει ", και παρόμοιες εκφράσεις ή το αρνητικό τους. Τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, δηλώσεις ότι η Εταιρεία θα χρειαστεί να διαγράψει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια εισπρακτέους λογαριασμούς, ότι η Εταιρεία προτίθεται να επαναδιατυπώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που επηρεάζονται, ότι η Εταιρεία προτίθεται να επαναδιατυπώσει την ετήσια έκθεση ICFR αναφέρει στα Έντυπα 20-F για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2016 ότι η Εταιρεία σκοπεύει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να επιδιώξει την αποκατάσταση από τους υπεύθυνους για την ζημία που περιγράφεται στην παρούσα, δηλώσεις σχετικά με τα προβλεπόμενα βήματα για την αποκατάσταση των αδυναμιών ICFR και ευπάθειες στον κυβερνοχώρο, καθώς και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα των περιγραφόμενων στο παρόν παραπόνων στοιχείων στις Οικονομικές Καταστάσεις. Αυτές οι δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης πληροφοριών επιπλέον ή διαφορετικών από τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται αυτές οι εκτιμήσεις. Ως αποτέλεσμα αυτών των θεμάτων, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται στις δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης που έγιναν στην προηγούμενη συζήτηση. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας περιλαμβάνουν την ανακάλυψη περαιτέρω περιπτώσεων οικονομικών παραπτωμάτων, τον αντίκτυπο του εντοπισθέντος παραπτώματος στα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας, το χρονοδιάγραμμα τυχόν επαναδιατύπωσης των Οικονομικών Καταστάσεων, των επιπτώσεων αυτής της αναμόρφωσης στη χρηματοδότηση της Εταιρείας συμφωνίες και άλλες ουσιαστικές συμφωνίες, την έκταση των αδυναμιών στην ICFR της Εταιρείας, το χρόνο υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έντυπο 20-F για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2018 σχετικά με το Έντυπο 6-Κ και άλλες αβεβαιότητες που αναφέρονται στις εκθέσεις της Εταιρείας που υποβλήθηκαν και προσκόμισαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης έκθεσης για το Έντυπο 20-F και των επακόλουθων εκθέσεων για το Έντυπο 6-Κ. Η Εταιρεία προτρέπει τους αναγνώστες να λάβουν υπόψη τους αυτούς τους παράγοντες και τη δυνατότητα λήψης τέτοιων διαφορών σε κάθε εξέταση των μελλοντικών δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση και να μην επικαλούνται υπερβολικά τις δηλώσεις αυτές. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση γίνονται μόνο από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώνει οποιαδήποτε από αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις για να αντικατοπτρίζει μεταγενέστερα γεγονότα ή περιστάσεις.

Σχετικά με την Aegean Marine Petroleum Network Inc.

Η Aegean Marine Petroleum Network Inc. είναι μια διεθνής εταιρία εφοδιαστικής καυσίμων πλοίων που εμπορεύεται και προμηθεύει φυσικά καύσιμα πλοίων και λιπαντικά σε πλοία στο λιμάνι και στη θάλασσα. Η Εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα από διάφορες πηγές (όπως διυλιστήρια, παραγωγοί πετρελαίου και εμπόρους) και την μεταπωλεί σε μια διαφορετική ομάδα πελατών σε όλους τους τομείς των μεγάλων εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών και στις κύριες γραμμές κρουαζιέρας. Επί του παρόντος, η Aegean έχει παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές και μια ομάδα επαγγελματιών έτοιμη να εξυπηρετήσει τους πελάτες της όπου και αν βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ampni.com.

Προειδοποιητική δήλωση σχετικά με τις προειδοποιήσεις προοπτικής

Αυτή η δημοσίευση περιέχει δηλώσεις "προοπτικής", οι οποίες γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλούς λιμένα του νόμου περί μεταρρύθμισης των ιδιωτικών κινητών αξιών του 1995. Δηλώσεις που έχουν χαρακτήρα πρόβλεψης, εξαρτώνται ή αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ή περιλαμβάνουν λέξεις όπως "αναμένει", "αναμένει", "προτίθεται", "σχεδιάζει", "πιστεύει", "εκτιμά", "θα" και παρόμοιες εκφράσεις είναι δηλώσεις προς τα εμπρός. Οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικά διαφορά μεταξύ των πραγματικών μελλοντικών αποτελεσμάτων και των προβλεπόμενων ή προβλεπόμενων μελλοντικών δηλώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στις μελλοντικές δηλώσεις, σας προειδοποιούμε να μην βάλετε αδικαιολόγητη εξάρτηση σε οποιεσδήποτε από τις μελλοντικές δηλώσεις μας. Οι μελλοντικές δηλώσεις μιλούν μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται οι δηλώσεις. Η Aegean δεν αναλαμβάνει καθήκον και ρητά απορρίπτει οποιαδήποτε υποχρέωση να ενημερώνει αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις για να αντανακλά τυχόν μελλοντικά γεγονότα, εξελίξεις ή άλλως.