Το Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων”-Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγ. Βαρβάρα” για την οργανισκή μονάδα Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων”, ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., ως ακολούθως:

1 Διευθυντής Νεφρολογίας

1 Επιμελητής Β’ Ορθοπαιδικής

1 Επιμελητής Β’ Ουρολογίας

1 Επιμελητής Β’ Νεφρολογίας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 03/09/2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 21/09/2018 ώρα 23:59.