Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Π. κ. Γιώργος Σταματογιάννης, μετά από δική του πρωτοβουλία, επισκέφθηκε σήμερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σταύρο Κοντονή και αντάλλαξαν απόψεις για τα ζητήματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, αλλά και τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Π. εξέθεσε τις απόψεις του σχετικά με τις εξελίξεις για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην Κοζάνη στις 7.7.2018 και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένας κοινός τόπος να μην δημιουργείται ανασφάλεια σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας στη διαμεσολάβηση.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι εν αναμονή του σκεπτικού της αποφάσεως της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στην κατεύθυνση της υποχρεωτικής εφαρμογής του θεσμού.

Παράλληλα ο Υπουργός δήλωσε ότι τα θεσμικά όργανα των δικηγόρων είναι πάντα ευπρόσδεκτα σε ανοιχτό διάλογο για την ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Τέλος, σχετικά με την μεταστέγαση των Δικαστηρίων Πειραιά στην πρώην «Ράλλειο Σχολή», ο Υπουργός δήλωσε ότι αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματά του και έχει δώσει τις σχετικές εντολές στους αρμόδιους (ΤΑΧΔΙΚ) για την επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου να υπάρξει ένα αίσιο και γρήγορο αποτέλεσμα.