Με ανακοίνωση της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων δίνει τα εύσημα στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μυκόνου, το οποίο ενέκρινε την εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά για την ενίσχυση των δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε το ποσόν των 350.000 ευρώ ετησίως. 

"Ελπίζουµε αυτή η πρωτοβουλία του κ. ∆ηµάρχου να βρει µιµητές, προκειµένου σε αυτή την δύσκολη οικονοµικά συγκυρία να στηριχθούν έµπρακτα οι συνάδελφοι κι οι οικογένειές τους", σημειώνεται από την ΈΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Κυκλάδων χαιρετίζει την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μυκόνου, το οποίο ενέκρινε την εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά για την ενίσχυση των δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε το ποσόν των 350.000 ευρώ ετησίως.


Οφείλουµε να αναφέρουµε ότι η ύπαρξη σχετικού νόµου, ο οποίος και δίνει την δυνατότητα παροχής ενίσχυσης στους δηµόσιους λειτουργούς, προήλθε ύστερα από σχετική εισήγηση της παρούσας ∆ηµοτικής Αρχής Μυκόνου.

Ελπίζουµε αυτή η πρωτοβουλία του κ. ∆ηµάρχου να βρει µιµητές, προκειµένου σε αυτή την δύσκολη οικονοµικά συγκυρία να στηριχθούν έµπρακτα οι συνάδελφοι κι οι οικογένειές τους."