Οι ελεγκτές τροφίμων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά δέσμευσαν 1,4 τόνο φρούτων.

Κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου αγροτικών προϊόντων του Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσμευσαν ως μη κανονικά 64 πλαστικά κιβώτια με μήλα βάρους 915 κιλών και 50 χαρτοκιβώτια με σταφύλια βάρους 495 κιλών.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τις επισημάνσεις που έπρεπε να φέρουν.