Παναττική στάση εργασίας για την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου προκήρυξε η ΠΟΕ-ΔΟΥ από την έναρξη του ωραρίου έως τις 11:00 π.μ.

Όπως επισημαίνει, αιχμή του αγωνιστικού-διεκδικητικού πλαισίου είναι:

* Μισθολογική εξομοίωση όλων των εργαζομένων.
* Σύστημα αξιολόγησης που σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέεται με αποπομπές εργαζομένων.
* Αποσύνδεση περιγραμμάτων θέσης με τη μισθολογική εξέλιξη που θα οδηγήσει στον κατακερματισμό του κλάδου.