Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι, η 2η φάση υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», ξεκίνησε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως 11-06-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι (ηλικίας από 16-65 ετών) μπορούν να πραγματοποιήσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη ψηφιακή πλατφόρμα: prosopikosvoithos.gov.gr χρησιμοποιώντας κωδικούς TaxisNet, ή μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων ή συνεργατών του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων.Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την αίτηση τους μέσω του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων θα πρέπει να προσκομίσουν:

-την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους

-την ισχύουσα Πιστοποίηση Αναπηρίας τους

Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης)

-τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του

Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:

1. τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος
2. τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)
3. τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος
4. εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του


Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr ή στα τηλέφωνα: 2107000240 (09:00-21:00) – 1555 (επιλέγοντας το 3-ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια το 8).

Επιπρόσθετα, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων κα. Ευαγγελία Παπαχρήστου στο τηλέφωνο 22980-42211, ή στον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου κ. Θεόδωρο Μαρόκο στο ίδιο σταθερό τηλέφωνο ή στο κινητό τηλέφωνο 6988355434.