Κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Ιωάννη Δρυμούση, κοινοποιούμενη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης.

Με την επιστολή ζητείται η τροποποίηση των ορίων του Ναυτικού Οχυρού Κ.Ε. Πόρος και η παραχώρηση με Προγραμματική Σύμβαση της σημερινής ανατολικής πτέρυγάς του στον Δήμο Πόρου, προκειμένου η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση αναγκαίων έργων επισκευής και κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων και οι τελευταίες να παραδοθούν στην κοινωνία του νησιού.
 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας μας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου έλαβε ομόφωνη Απόφαση με την οποία αιτείται στην Πολιτεία: α) την τροποποίηση των ορίων του Ναυτικού Οχυρού «Κ.Ε.Πόρος», ώστε να τεθεί εκτός αυτών η αυτόνομη πτέρυγα των αθλητικών εγκαταστάσεων και β) την σύναψη -ακολούθως- Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία το Π.Ν. θα παραχωρεί στον Δήμο Πόρου την χρήση της εν λόγω πτέρυγας. Στην Π.Σ. θα συμπεριληφθούν επίσης όροι που θα επισημοποιούν αρκετές άλλες πτυχές της διαχρονικής σχέσης του Δήμου με το Στρατόπεδο, όπως η σημαντική έκπτωση του τέλους ύδρευσης (τάξης 100.000€/έτος) υπέρ του τελευταίου. Με την υπογραφή της Π.Σ., η Περιφέρεια θα μπορεί να υλοποιήσει την δέσμευσή της για χρηματοδότηση της ανακατασκευής των εγκαταστάσεων (υφιστάμενων και νέων που τυχόν χωράνε στον χώρο - π.χ. κλειστό γυμναστήριο), ενώ ο Δήμος θα μπορεί να ενεργήσει για την εξασφάλιση Μελετών και για τη συντήρηση και διαχείριση των υποδομών. Κατόπιν των ανωτέρω, θα παρακαλούσαμε να αποδεχτείτε το αίτημα και να προσδιορίσετε το πλαίσιο συνεργασίας των τριών φορέων για την υλοποίησή του, ώστε η κοινωνία του Πόρου να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία αθλητικές εγκαταστάσεις.
Με εκτίμηση
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γεώργιος Πατούλης
Ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης»