Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, εγκρίθηκε  συστημάτων πλωτών προβλητών στο θαλάσσιο μέτωπο του Γαλατά..

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων:

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην 93η Συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), στην οποία παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων κ. Σπύρος Πολλάλης, εγκρίθηκε από την Ε.Σ.Α.Λ. η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χωροθέτηση συστημάτων πλωτών προβλητών στο θαλάσσιο μέτωπο του Γαλατά.

Στη συνέχεια αναμένεται η τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.