Μια ιδιαίτερα απαιτητική και κατεπείγουσα διαδικασία ανάθεσης έργων και εργασιών ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Πόρου τις προηγούμενες μέρες. Ειδικότερα, στις 22.6.2022 ο Δήμος μας, και 15 ακόμα Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολ. Προστασίας», ενώ με Απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε με 100.000€ για διενέργεια δράσεων πυροπροστασίας (όπως και άλλοι 47 Δήμοι). Σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις, οι δράσεις αυτές μπορούσαν να ανατεθούν με κατεπείγουσες διαδικασίες έως την 1.8.2022 και να ολοκληρωθούν έως τις 12.8.2022. Δεδομένων των ασφυκτικών αυτών προθεσμιών και του αιφνιδιαστικού  χαρακτήρα των ανωτέρω Αποφάσεων, ο Δήμος μας από τις αρχές Ιουλίου ανέτρεψε τις προτεραιότητές του προκειμένου να αξιοποιήσει την έκτακτη χρηματοδότηση, αλλά και επιπλέον πόρους που είχε διαθέσιμους. Για τη δρομολόγηση των δράσεων, χρειάστηκε μέσα σε 3 βδομάδες -μεταξύ άλλων- να διενεργηθούν 13 κατεπείγουσες συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων, να υπογραφούν 2 Προγραμματικές Συμβάσεις με τον Γενικό Γραμματέα Δασών και να ανατεθούν τελικά οι ακόλουθες 7 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 218.779€:
1) Καθαρισμός, βελτίωση βατότητας και σήμανση δασικών πεζοπορικών διαδρομών μήκους 48,7χλμ - π/υ 94.000€ (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 2)
2) Συντήρηση δεξαμενών και συγκροτημάτων πυρόσβεσης και προσθήκη πυροσβεστικών κρουνών - 36.828€
3) Καθαρισμοί αντιπυρικών ζωνών - 25.726€
4) Συντήρηση του δικτύου πυρασφάλειας - 23.934€
5) Συντήρηση γεωτρήσεων - 12.948€
6) Εργασίες αναβάθμισης κεντρικού αγωγού ύδρευσης – πυρασφάλειας Λεμονοδάσους - 17.279€ (ίδιοι πόροι Δήμου).
7) Προμήθεια μπαρών και πινακίδων αποκλεισμού κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές τις μέρες επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς - 7.500€ (ίδιοι πόροι Δήμου).

Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί για τη συνεργασία: τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά, τον Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Κ. Αραβώση και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου, την Δασάρχη Πόρου κα Αθ. Κουτσούμπα και τον δασοπόνο κ. Π. Βούρτσα, τον δασολόγο της Δ/νσης Δασών Πειραιά κ. Θ. Κολοβό, τα μέλη του Σ.Τ.Ο. Πόρου και, τέλος, τους υπαλλήλους του Δήμου που υπερέβαλαν τον εαυτό τους προκειμένου να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις αναγκαίες διαδικασίες, χωρίς μάλιστα να προκύψει υστέρηση στις υπόλοιπες δράσεις του Δήμου.