Ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων, προχωράει στην βελτίωση και στην αναβάθμιση της παιδικής χαράς στην Δρυόπη. 

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων:

Σας ενημερώνουμε ότι, υπογράφηκε η σύμβαση προμήθειας μεταξύ του Δήμου Τροιζηνίας -  Μεθάνων και του Αναδόχου με τίτλο: «Βελτίωση, Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς οικισμού Δρυόπης του Δήμου Τροιζηνίας– Μεθάνων», κατόπιν διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα!

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο σε ποσοστό 80%, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Η εν λόγω πράξη αφορά προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά) καθώς και αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, κρήνη, περίφραξη) στην παιδική χαρά του οικισμού Δρυόπης.

Επιπρόσθετα, μέσω της προμήθειας αυτής, θα εξασφαλιστεί η πιστοποίηση της παιδικής χαράς και θα προστεθεί νέο φυτικό υλικό στον χώρο, καθώς και νέο αρδευτικό δίκτυο.

Βασικότερο μέλημά μας αποτελεί η ασφάλεια των παιδιών! Παράλληλα θα εξασφαλιστεί η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση της ανωτέρω παιδικής χαράς, ώστε να αποτελεί πλέον χώρο όπου γονείς και παιδιά θα απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης χωρίς κινδύνους.

Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υποδομές στις παιδικές χαρές και να παρεμβαίνουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε στον Δήμο μας όμορφους χώρους πολιτισμού και αναψυχής για όλη την οικογένεια.

Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και οι ελλείψεις τεράστιες!!!

Η αναβάθμιση, κατά το δυνατόν, των περισσοτέρων παιδικών χαρών και η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία τους,  αποτελεί αμετάθετο στόχο μας.

Συνεχίζουμε πιστοί στο όραμά μας, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, βασιζόμενοι στη δική σας στήριξη.