Σε ενωτικό κλίμα και με απόλυτη ομοφωνία, ολοκληρώθηκε η σύσταση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Επαγγελματικού Συλλόγου Πόρου:
Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Σ.Π. 2022-2025
Πρόεδρος : Δημήτρης Συξέρης
Α’ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Δόσκαρης
Β’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κανατσίδης Γ.Γραμματέας: Τάκης Αλεξόπουλος
Ταμίας: Κώστας Ροίδης
Έφορος Δημ. Σχέσεων: Ιάσων Σωτηράκης
Έφορος Δημ. Σχέσεων: Νίκος Κεφαλληνός
Επίσης έπειτα από εισήγηση του Προέδρου, καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες κάθε μέλους της Διοίκησης, για την καλύτερη διευθέτηση ζητημάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες κάθε κλάδου. Ο αρμόδιος κάθε Τομέα θα συντονίζει την επικοινωνία με τους συναδέλφους-μέλη του Ε.Ε.Σ.Π. και θα εισηγείται στο Δ.Σ. τα επιμέρους θέματα.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Εμπορίου: Γιώργος Κανατσίδης
Τομέας Παραγωγής & Μεταποίησης: Γιάννης Δόσκαρης
Τομέας Διαμονής: Τάκης Αλεξόπουλος
Τομέας Εστίασης: Αντρέας Καίκας
Τομέας Διασκέδασης & Δραστηριοτήτων: Ιάσων Σωτηράκης
Τομέας Εξωστρέφειας & Προβολής: Νίκος Κεφαλληνός
Τομέας Οικονομικών (Έσοδα & Χορηγίες): Κώστας Ροΐδής