Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πόρου, από σήμερα 7.5.2021 θα είναι ανοιχτές οι  παιδικές χαρές του Δήμου Πόρου.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου Πόρου:

Ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Παρασκευή 7.5.2021, οι Παιδικές Χαρές του Δήμου μας είναι ανοικτές. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ 1814/Β/2021), επιτρέπεται σε αυτές η είσοδος ομάδων έως 3 ατόμων (εξαιρούνται οικογένειες) και η παραμονή ενός ατόμου ανά 10τ.μ. Σύμφωνα με τους όρους αυτούς, στους ωφέλιμους χώρους των τριών Παιδικών Χαρών του Δήμου μας επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή έως των ακόλουθων αριθμών ατόμων:
1. Άλσος Παπαντωνίου: 40 άτομα
2. Πέρλια: 30 άτομα
3. Συνοικισμός: 25 άτομα
Παρακαλούμε όλους τους μικρούς μας φίλους και τους γονείς και κηδεμόνες τους για την πιστή τήρηση των ανωτέρω όρων, ώστε οι Παιδικές μας Χαρές να λειτουργήσουν με υγειονομική ασφάλεια.