Σημαντικά έργα αναβάθμισης και λειτουργίας νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο προϋπολογισμός αυτών των έργων ανέρχεται στα 629.997,62€.

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων:

Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών  (Πρόγραμμα Φιλόδημος II) της πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»  συνολικού προϋπολογισμού  629.997,62€.
Σκοπός του έργου είναι, με πρακτικές και ποιοτικές παρεμβάσεις, να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η δημιουργία νέων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων θα μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις αυξημένες αθλητικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προδιαγραφών FIFA και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται.


Το έργο αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις και στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων και στη Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
1. Γήπεδο Ποδοσφαίρου 11x11 εντός της Λουτροπόλεως Μεθάνων
Ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου συνολικού εμβαδού 5.483,43m2, με προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού  χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς (FIFA), καθώς και  νέου  εξοπλισμού όπως, εστίες ποδοσφαίρου, πάγκους αναπληρωματικών κλπ.
2. Γήπεδο καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) εντός της Λουτροπόλεως Μεθάνων
Ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου διαστάσεων 31.20Χ19.70m και συνολικού εμβαδού 614,64 m2, με τοποθέτηση και επίστρωση νέου ακρυλικού δαπέδου με πιστοποιημένα υλικά τα οποία πληρούν τους κανονισμούς της ΓΓΑ, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέων μπασκετών.
3. Γήπεδο Αντισφαίρισης (τένις) εντός της Λουτροπόλεως Μεθάνων
Ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου διαστάσεων 34,50Χ17 μ. και συνολικού εμβαδού 586,50 m2, με τοποθέτηση και επίστρωση νέου ακρυλικού δαπέδου με πιστοποιημένα υλικά τα οποία πληρούν τους κανονισμούς της ΓΓΑ και προμήθεια και τοποθέτηση νέου διχτυού αντισφαίρισης και ξύλινων πάγκων.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
1. Γήπεδο καλαθοσφαίρησης (μπάσκετ) στο Γαλατά στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου
Ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου διαστάσεων 31,00Χ17,00m και συνολικού εμβαδού 527 m2, με τοποθέτηση και επίστρωση νέου ακρυλικού δαπέδου με πιστοποιημένα υλικά τα οποία πληρούν τους κανονισμούς της ΓΓΑ, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέων μπασκετών.
2. Γήπεδο καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στην Τακτικούπολη
Ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου διαστάσεων 32.17Χ19.77m και συνολικού εμβαδού 636m2, με τοποθέτηση και επίστρωση νέου ακρυλικού δαπέδου με πιστοποιημένα υλικά τα οποία πληρούν τους κανονισμούς της ΓΓΑ, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέων μπασκετών.
3.Νέο Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Καρατζά
Διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου για τη δημιουργία του γηπέδου 5Χ5 διαστάσεων 27Χ42m και συνολικού εμβαδού 1.134,00m2, κατασκευή του αγωνιστικού χώρου με χρήση πιστοποιημένων υλικών τα οποία πληρούν τους κανονισμούς της FIFA και της ΓΓΑ, προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού  χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς (FIFA) επί της νέας διαμορφωμένης επιφάνειας, καθώς και του απαραίτητου περιφερικού εξοπλισμού.
Στα ανωτέρω γήπεδα οι προβλεπόμενες προμήθειες και εργασίες αφορούν την πλήρη ανακατασκευή της αγωνιστικής επιφάνειας, καθώς και κατά περίπτωση, την εκ νέου τοποθέτηση, επισκευή, ή αντικατάσταση μέρους του περιφερικού εξοπλισμού (περιφράξεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αγωγοί απορροής όμβριων υδάτων, κλπ).