Νέες χρηματοδοτήσεις για δράσεις που σχετίζονται με την αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας και των λιμενικών υποδομών στο νησί μας εξασφάλισαν ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου τους τελευταίους μήνες, κατόπιν σχετικών προτάσεων που υπέβαλαν σε διαθέσιμα Προγράμματα χρηματοδότησης.
• Η πρώτη αφορά στη σύνταξη και υποβολή «Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – Σ.Φ.Η.Ο.», για την χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και θέσεων στάθμευσής τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, το οποίο ήδη με Απόφαση του Δ.Σ. του ενέκρινε τη σχετική χρηματοδότηση του Δήμου μας, ύψους 29.760€.
• Η δεύτερη χρηματοδοτούμενη δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Σ.Κ.Π.). Το Σ.Κ.Π. περιλαμβάνει ειδικούς σταθμούς, ειδικά ποδήλατα και εφαρμογές που επιτρέπουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων για τη λειτουργία και τη διεπαφή των τελικών χρηστών. Το σύστημα θα αποτελείται από 26 ποδήλατα με ειδική σήμανση (λογότυπο, γραφιστική απεικόνιση), 1 κεντρικό σταθμό με 15 θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος, 2 περιφερειακούς σταθμούς με 10 θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος ο καθένας και όλα τα απαραίτητα λογισμικά. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια του συστήματος, το οποίο έχει προϋπολογισμό ύψους 86.600€, αναμένεται να χορηγηθεί στον Δήμο από το Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020.
• Μέσω του ίδιου Προγράμματος (CLLD/LEADER 2014 -2020), το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου έχει επίσης υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης προμηθειών που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του λιμένα του νησιού. Ειδικότερα, η πρόταση ύψους 144.770,00€ αφορά την προμήθεια 1) πιλαρς ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών με σύστημα προπληρωμένης κάρτας, 2) προσκρουστήρων για εξασφάλιση ασφάλειας των σκαφών και των υποδομών, 3) συστημάτων σκίασης τα οποία θα εγκατασταθούν στους χώρους αναμονής επιβατών, 4) ιστών φωτισμού, 5) υποσταθμού μέσης τάσης 630kVA για την εξυπηρέτηση περισσότερων και μεγαλύτερων σκαφών και 6) κινητήρα πετρελαίου για σύστημα πυρόσβεσης.
• Τέλος, από το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση τριών Μελετών του Δ.Λ.Τ. Πόρου συνολικής αξίας 67.094€, με τα εξής αντικείμενα: 1) «Λειτουργικός Σχεδιασμός Λιμένα Πόρου» (masterplan), 2) «Επισκευή/αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών έργων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Πόρου» (προβλήτες Μουρτζούκου, Γερμανών, Άγκυρα, Αίγλης, 10ης Στάσης, Άσπρου Γάτου, Σερέτη, Μαναστηρίου, Πλάκας, πασσαλωτός προβλήτας, δημιουργία ρεμέτζων στην Πούντα) και 3) «Προτάσεις αναδιοργάνωσης λιμενικών υποδομών και λοιπών περιοχών της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης» (νομιμοποίηση παλαιών κατασκευών, αξιοποίηση ζώνης βίλας Γαλήνης για πρυμνοδέτηση σκαφών). Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Μελέτες έχουν ανατεθεί από το Δ.Λ.Τ. με ιδίους πόρους από το 2019 και ήδη έχουν παραδοθεί σε αυτό από τους μελετητές, με συνέπεια η εξασφάλιση της χρηματοδότησης να προκαλεί στην πραγματικότητα απελευθέρωση ιδίων πόρων ύψους 67.094€ που πρόκειται να διατεθούν σε άλλες δράσεις.

 

πηγή:saronicmagazine.gr