Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, προχωράει στην υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. 

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων:

Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, με σταθερά βήματα, διευρύνει σταδιακά τους τομείς που αφορούν την Ανακύκλωση στον τόπο μας. Στηρίζουμε την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και με βάση αυτή τη φιλοσοφία, προχωρήσαμε σε σύμβαση συνεργασίας με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», το μόνο εγκεκριμένο στην Ελλάδα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, τοποθετήσαμε κοντέινερ συλλογής ογκωδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο αμαξοστάσιο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε το πρώτο κεντρικό σημείο υποδοχής των ανακυκλώσιμων συσκευών. Σύντομα θα τοποθετηθούν κάδοι συλλογής μικρών, προς απόσυρση, ηλεκτρικών συσκευών, στο εσωτερικό ορισμένων δημοσίων κτιρίων και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά, στο Δημοτικό Κατάστημα Μεθάνων, στο Κ.Ε.Π. Γαλατά και στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Μέθανα .

Με τη στήριξη της διαδικασίας της Ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μειώνουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτές, ανακτούμε αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, που επαναχρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής και συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου του πλανήτη μας.

Οι Πολίτες μπορούν να μεταφέρουν οι ίδιοι τις συσκευές που έχουν επιλέξει να απορρίψουν, ή να αναθέτουν τη μεταφορά τους, ειδικά για τις ογκωδέστερες, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση η συνεννόηση θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Υπεύθυνη επικοινωνίας για τη Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας είναι η Αντιδήμαρχος κα. Αναστασία Μάγειρα (τηλ.: 2298042211 και 6946514382) και για τη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λεσιώτης (τηλ.: 2298093096 και 6955449052).

Η έμπρακτη περιβαλλοντική συνείδηση, η υπεύθυνη στάση και η συμβολή όλων στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, είναι υπόθεση μείζονος σημασίας και για τη Δημοτική Αρχή αλλά και για τους Πολίτες. Προστατεύουμε το περιβάλλον και θεμελιώνουμε το μέλλον των παιδιών μας!