Μετά την κατάρρευση τμήματος του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, εκκλησίας που βρίσκεται ανατολικά της περιοχής "Καλά Πηγάδια" η Ι. Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος ότι τα ξωκλήσια τα φροντίζουν οι κληρονόμοι τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες εκλείπουν και παραμένουν οι εκκλησίες αφρόντιστες.

Επισημαίνεται δε, η αναγκαιότητα συνεργασίας με την Εφορία Αρχαιοτήτων και η ύπαρξη μελετών, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια.

Παράλληλα καλούνται οι εφημέριοι των ενοριών να γνωστοποιούν στη Μητρόπολη, ποιες εκκλησίες είναι χωρίς ιδιοκτήτη και να αναλαβάνουν οι ενορίες την ευθύνη συντήρησης και υπαγωγής στην ανάλογη ενορία.

Επιπλέον σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι είναι χρέος όλων η ανακαίνιση και συντήρηση των χώρων λατρείας του Θεού που με τόση πίστη οι προγονοί μας ανέγειραν.

Η σχετική ανακοίνωση: