Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας προκηρύσσει την πρόσληψη συνολικά 42 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

22 θέσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακή και Επαγγελματικής ζωής", με διάρκεια από τη σύναψη της σύμβασης έως 31/8/2017.

Ειδικότητες:

- 6 θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

- 6 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

- 6 θέσεις ΔΕ Μαγείρων.

- 4 θέσεις ΥΕ καθαριστών/τριών εσωτερικών χώρων.

- 20 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 26/11/2015 έως και την Δευτέρα 7/12/2015 στη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, καΙ Τσελεπίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2132074641).