Θέματα αρμοδιοτήτων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.), που εστιάζουν στην περιβαλλοντική προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συζητήθηκαν στη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. και του Δημάρχου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Γιώργου Ιωακειμίδη, την Δευτέρα 16/11 στο Δημαρχείο της πόλης.

Ο πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, μαζί με το μέλος της ΕΕ Δημοσθένη Σταματάτο, ενημέρωσαν αναλυτικά τον Δήμαρχο για ζητήματα που αφορούν:

Στις αναπτυξιακές δράσεις του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., με την προμήθεια νέων ασθενοφόρων για το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.), την κατασκευή χώρων φιλοξενίας με σύγχρονες προδιαγραφές και τη δημιουργία νέων χειρουργείων με ταυτόχρονη κατά 5% μείωση των εισφορών των δήμων μελών

Στην αδυναμία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για χρηματοδότηση δράσεων φροντίδας αδέσποτων ζώων.

Στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (περιβαλλοντικός θόρυβος, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, διαχείριση νερού, κομποστοποίηση, υπογειοποίηση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης κλπ).

Στην ανάπτυξη δράσεων οικολογικής ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης μαθητών.

Εκτός των άλλων, συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση ημερίδας πανελλήνιας εμβέλειας με θέμα: "Περιβαλλοντική ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και Αυτοδιοίκηση" που προγραμματίστηκε να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2016. Με το συντονισμό της δράσης εκ μέρους του Δήμου επιφορτίστηκε ο Δημοσθένης Σταματάτος.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, τόνισε ότι "Το ενδιαφέρον του Δημάρχου, η αποτελεσματική του δράση σε κρίσιμα αυτοδιοικητικά ζητήματα, η συνεχής και σταθερή αναζήτηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και η θεσμική του ιδιότητα ως Προέδρου Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της Κ.Ε.Δ.Ε., μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για την υλοποίηση απαραίτητων έργων για τους πολίτες".