Σήμερα, εορτάζεται στο Πειραιά με τη επιβαλλόμενη επισημότητα ο Άγιος Νικόλας, που θρησκευτικές και ιστορικές παραδόσεις φέρουν σαν τον προστάτη των ναυτικών.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από κοινού με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχουν καταρτίσει και εφέτος το επισυναπτόμενο πρόγραμμα εορτής και λιτάνευσης της εικόνας του Αγίου Νικολάου.

Τη λιτάνευση της εικόνας παρακλήθηκαν να τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση, οι Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές, ο κλήρος, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π.

Παρακάτω το πρόγραμμα: