Με απόφαση του Δήμαρχου Ύδρας, Γιώργου Κουκουδάκη, λαμβάνονται μέτρα πρόληψης στις υπηρεσίες του Δήμου για τη διάδοση του κοροναϊού, τόσο στους εργαζομένους, όσο και στους πολίτες.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δημάρχου Ύδρας:

 

Ως Δήμαρχος Ύδρας με την υπ' αριθμ 98/2020 Απόφαση μου ανακοινώνω τα κάτωθι:

Α. Διαπιστώνω την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να περιοριστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Καθορίζω τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου μας:
1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, ή με ραντεβού μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο ή κατεπείγον. Τηλέφωνο 22983 20202.
2. Η διεκπεραίωση όλων των εγγράφων, αιτήσεων και ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο με το κοινό και τις Τρίτες Υπηρεσίες, όσο και μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Σχετική ενημέρωση για το κοινό θα τοποθετηθεί στην είσοδο κάθε κτηρίου.
3. Ειδικά για το ΚΕΠ: οι πολίτες θα μπορούν να μεταβαίνουν ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα ζητούν τηλεφωνικά, είτε με φαξ ή με email. Η πρόσβαση χωρίς ραντεβού απαγορεύεται. Ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα ταυτόχρονης πρόσβασης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22983 20260.
4. Για το τμήμα Εσόδων: κυρίως για τις αιτήσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, οι πολίτες προτρέπονται να χρησιμοποιούν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή: https://tetragonika.govapp.gr/. Η σχετική προθεσμία είναι 30/6/2020.
5. Οι πολίτες προτρέπονται να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το Δήμο αποκλειστικά μέσω τράπεζας (κατάθεση/e-banking), καθώς ειδικά οι λογαριασμοί ύδρευσης διαθέτουν κωδικό διατραπεζικής πληρωμής. Για την πληρωμή των υπολοίπων οφειλών (πλην τελών ύδρευσης), οι δημότες θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού και να ΜΗΝ προσέρχονται στο Δημαρχείο χωρίς πρότερη ενημέρωση. Η αναστολή ή παράταση των προθεσμιών πληρωμής τελών και προσόδων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά του Νομοθέτη και για κάθε σχετική αλλαγή θα υπάρχει ενημέρωση με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22983 20212.
6. Η δομή «Κοινωνικό Παντοπωλείο» θα λειτουργεί κατόπιν συνεννόησης και με ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22093 20204.
7. Στην είσοδο όλων των δημοτικών κτηρίων θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη συσκευή με αντισηπτικό / απολυμαντικό διάλυμα και κάθε εισερχόμενο πρόσωπο (υπάλληλος ή πολίτης) θα πρέπει να κάνει υποχρεωτικά χρήση αυτής. Κάθε χώρος να καθαρίζεται με απολυμαντικά σκευάσματα δύο φορές ημερησίως (με την έναρξη και λήξη του ωραρίου ) και πρέπει να υπάρχει ειδική επιμέλεια για την ύπαρξη σαπουνιών, χαρτιών υγείας και χειροπετσετών σε όλες τις τουαλέτες. Επίσης, καθημερινά θα πρέπει να καθαρίζονται με απολυμαντικά μέσα, όλα τα πόμολα και χειρολαβές εντός των κτηρίων, καθώς και τα τιμόνια και κάθε λαβή εντός των δημοτικών οχημάτων.
8. Ειδική ευθύνη για την τήρηση όλων των ανωτέρω ανά χώρο αναλαμβάνουν: για το κτήριο του Δημαρχείου, των Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ, ο Αντιδήμαρχος κ. Καραμήτσος Εμμανουήλ, για τα κτήρια των κοινωνικών δομών, υπεύθυνη ορίζεται η Αντιδήμαρχος κα Μαρία Κάτσικα, για τα οχήματα και τους χώρους που φιλοξενούνται συνεργεία, υδραυλικοί, τεχνικοί, εργάτες ύδρευσης και καθαριότητας, υπεύθυνος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Ύδρας κ. Μπελεγρής Ιωάννης καθώς και το χώρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ύδρας, η Πρόεδρος κα Αικατερίνη Μαραγκού.
9. Όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου θα πρέπει να τηρούν κατά την εργασία τους τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης της νόσου, που έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (αποστάσεις ασφαλείας, αποφυγή επαφών, χρήση μασκών και γαντιών σε περίπτωση συναναστροφής με το κοινό κτλ), ενώ το προσωπικό των κοινωνικών δομών («Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνικό Παντοπωλείο») θα πρέπει υποχρεωτικά να φοράει μάσκες και γάντια σε όλες τις επισκέψεις που θα πραγματοποιεί.
10. Με υπηρεσιακά σημειώματα Δημάρχου θα απευθύνονται ειδικότερες εντολές προς τους υπαλλήλους του Δήμου, με στόχο την αποσυμφόρηση των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Δήμου και τις προϋποθέσεις εξ αποστάσεως εργασίας.
11. Οι αιρετοί του Δήμου (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι) καθώς και Πρόεδροι και τα μέλη Επιτροπών θα προσέρχονται στο Δημαρχείο μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο, ενώ οι συνεδριάσεις του Δήμου θα γίνονται διά περιφοράς.
12. Όλοι οι υπάλληλοι και αιρετοί του Δήμου καλούνται να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους, και οφείλουν να ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους και τον Δήμαρχο για κάθε σύμπτωμα ή υποψία συμπτώματος αδιαθεσίας που τυχόν αντιληφθούν.
Γ. Τα ανωτέρω μέτρα θα ισχύσουν -κατ΄αναλογία- στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ύδρας.
Δ. Ειδικότερα η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ύδρας, επειδή αυτή την περίοδο έχει ακυρώσει όλες τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις και όλα τα Προγράμματα που υλοποιεί θα λειτουργεί το γραφείο κεκλεισμένων των θυρών με συγκεκριμένο ωράριο που θα οριστεί με υπηρεσιακό σημείωμα Δημάρχου, ενώ αντίστοιχα θα χορηγήσει ειδική άδεια σε υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22983 20240.
Ε. Η ισχύς της παρούσας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως την ανάκλησή της.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.