Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων και της νέας δημοτικής αρχής του Σπύρου Πολλάλη, στην οποία και θα εκλεγούν τα νέα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.