Ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη 18-07-2019,το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, και αφορούν το πρόγραμμα αλιείας. 

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιείται αυτήν την ώρα (11.30) στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων ενώ το απόγευμα στις 19.00 θα γίνει αντίστοιχη εκδήλωση στον Πόρο με παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας LEADER/CLLD 2014 – 2020 της Ο.Τ.Δ. “Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής”, με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Πόρος - Κτήριο ΣΥΓΓΡΟΥ Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019, ώρα 19.00

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Συντονιστής εκδήλωσης: Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του «Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής»

19:00 – 19:30 Προσέλευση συμμετεχόντων
19:30 - 19:45

Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

Ιωάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος Πόρου
Στράτος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD 2014 – 2020 Νήσων Αττικής
19:45 - 20:00
Το “Δίκτυο Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής” – Μια τοπική εταιρική σχέση για την βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών των νήσων της Αττικής
Μαρίνης Μπερέτσος, Διαχειριστής “Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής”
20:00 – 20:30
Παρουσίαση των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας LEADER/CLLD 2014 – 2020
Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του «Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής»
20:30 – 21:00
Διαδικασίες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από το Τοπικό πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας LEADER/CLLD 2014 – 2020
Δημήτρης Μπογιατζής, στέλεχος του «Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής»
Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του «Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής»
21:00 – 21:30 Συζήτηση, ερωτήσεις, τοποθετήσεις συμμετεχόντων