Ακόμα ένα μεγάλο και απολύτως αναγκαίο εδώ και χρόνια έργο για την Ύδρα παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης με αυτό να είναι ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός του νησιού με προϋπολογισμό 431,520 Ευρώ. 

Την Κυριακή 21 Απριλίου εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας η επικαιροποιημένη μελέτη για την "Διαρρύθμιση και Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου και Αλλαγή Χρήσης από Σχολικό Κτίριο σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ύδρας". Για το εν λόγω έργο έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες και τα χρήματα τα οποία προέρχονται από πόρους της Περιφέρειας. 

Αναμένεται η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και η Δημοπράτηση του έργου. Το πρώην "Σαχτούρειο Γυμνάσιο-Λύκειο Ύδρας" αλλάζει όψη.