Μετά την εγκατάσταση κατάλληλων πυλώνων ηλεκτροφωτισμού, το Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσδεση των επιβατικών πλοίων και  την επιβίβαση και αποβίβαση οχημάτων και επιβατών.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο διαμόρφωσης και βελτίωσης των σημείων που δένουν τα φέρυ – μποτ. Ανακατασκευάζονται τα σημεία αυτά ώστε να δημιουργηθούν κεκλιμένα επίπεδα εκεί όπου πέφτει ο καταπέλτης των πλοίων.

Τα έργα αυτά κρίνονται ως αναγκαία και πολύ σημαντικά λόγω της αυξημένης κίνησης την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά  και για  τις ημέρες εκείνες που υπάρχει έντονος κυματισμός και η ασφάλεια των επιβατών δοκιμάζεται πολύ.

Δείτε τις φωτογραφίες: