Την Τετάρτη στις 13 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00 στον Ν.Ο.Ε. (Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος) - οδός Καραγιώργη Σερβίας 18, Καστέλλα - θα λάβει χώρα συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμος Πόρου, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών και το Λιμενικό Ταμείο Πόρου θα ανακοινώσουν το 4ο Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών και τις σχετικές εκδηλώσεις που παράλληλα θα λάβουν χώρα στο λιμάνι του Πόρου από 18 Μαΐου έως και 22 Μαΐου 2016.