Ο Νίκος Φίλης, με εγκύκλιό του αναφέρεται στον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών. Ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ο διαχωρισμός που σημειώνεται ανάμεσα στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, στα Δημοτικά ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα είναι προαιρετικός. 

"Για τα μεν δημοτικά σχολεία, ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών θα γίνει τις δύο πρώτες ώρες της παραμονής της εορτής, δηλαδή την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, και μετά το πέρας των εκδηλώσεων, όπου αυτές προβλέπονται, σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, θα συνεχιστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων", επισημαίνεται στην εγκύκλιο.