Στην απαγόρευση εισαγωγής φορτίου φοινικέλαιου συνολικού καθαρού βάρους 21.280 κιλών προέλευσης Μαλαισίας, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του Ε’ τελωνείου του Πειραιά, ελήφθησαν δείγματα από τους ελεγκτές γεωπόνους για εξέταση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις εξέτασης του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα δείγματα φοινικέλαιου βρέθηκαν μη κανονικά και μη ασφαλή.

Τρόφιμα τα οποία κρίνονται μη ασφαλή δεν διατίθενται στην αγορά και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τους στη χώρα μας.

Το συγκεκριμένο φορτίο φοινικέλαιου θα επιστραφεί εντός 60 ημερών στη χώρα προέλευσής του.