153 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν 5μηνης πλήρους απασχόλησης στα τρία νοσοκομεία της περιοχής του Πειραιά (Μεταξάς, Τζάνειο, Κρατικό Νίκαις) μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, του οποίου η τρίτη φάση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλη την χώρα.
 
Οι θέσεις εργασίας θα καλυφθούν, αποκλειστικά, από ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και αφορούν κυρίως βοηθούς νοσηλευτών αλλά και διοικητικό προσωπικό.
 
Ειδικότερα, για το Κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, έχουν «ανοίξει» 52 θέσεις, για τις εξής ειδικότητες:
 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 33
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9
 
Για το Τζάνειο νοσοκομείο έχουν «ανοίξει 49 θέσεις για τις εξής ειδικότητες:
 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 30
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9
 
Τέλος, για το Αντικαρκινικό νοσοκομείο «Μεταξά» έχουν «ανοίξει» 52 θέσεις για τις εξής ειδικότητες:
 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 33
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, άρχισε στις 26/8 και λήγει στις 14/9. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
 
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον– μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
 
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών
οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.