Σε Πειραιά, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο θα δημιουργηθούν τα «hot spot» όπου θα καταγράφονται και θα διαχωρίζονται πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα, πριν προωθηθούν ή επαναπροωθηθούν.

Η επιχείρηση για την μετεγκατάσταση τουλάχιστον 66.000 προσφύγων από την Ελλάδα προς τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ξεκινήσει με τη συνδρομή ξένων εμπειρογνωμόνων από τη Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και τη Europol.

Οι επιχειρήσεις θα συντονίζονται από το κεντρικό «hot spot» του Πειραιά και τα μεικτά κλιμάκια θα αναπτύσσονται στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως βασικές πύλες εισόδου.

Στα νησιά θα γίνεται η πρώτη διαλογή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ενώ τον τελευταίο λόγο θα έχει η Υπηρεσία Ασύλου, η οποία θα σηκώσει το βάρος της υλοποίησης του όλου σχεδίου, σύμφωνα με το Έθνος.

Οι προς μετεγκατάσταση πρόσφυγες θα προωθούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα διαμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σε δομές υποδοχής, όπως το κέντρο που λειτουργεί στον Ελαιώνα ή αυτό που αναμένεται να δημιουργηθεί στο Λαύριο.