Την επιχορήγηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία ανέλαβε ο δήμος Πειραιά. Η παρουσίαση της δράσης πραγματοποιήθηκε χθες σε εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης, στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου.
Έμπρακτα στηρίζει ο Δήμος Πειραιά τις επιχειρήσεις της πόλης που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας ή κατέγραψαν ζημίες εξ αιτίας της πανδημίας.

Άμεσα θα αξιοποιηθούν κονδύλια που θα διατεθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ο Δήμος Πειραιά θα ενισχύσει με το συνολικό ποσό των 7 εκατ. ευρώ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του μεγάλου λιμανιού.