Δύσκολο έργο αναγνώρισε πως έχει μπροστά του ο υπουργός ναυτιλίας Θ. Δρίτσας κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής συμπληρώνοντας στην αποδρομή της ομιλίας του αναφορικά με τα λιμάνια και την υπό πιεστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΠ, πως στόχος είναι μια επωφελής σύμβαση για τους εργαζομένους, την κοινωνία, τον Πειραιά και όλους τους φορείς. Χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω λεπτομέρειες εμφανίστηκε σε πλήρη γνώση των προκλήσεων, σχολιάζουν κύκλοι του λιμανιού.

Ο υπουργός έχει μπροστά του νομοθετικό έργο που απαιτείται για την απόσχιση όλων εκείνων των διοικητικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων δημοσίου χαρακτήρα που ασκεί η ΟΛΠ ΑΕ αλλά και την ολοκλήρωση και υπογραφή της νέας σύμβασης παραχώρησης (master concession) με βάση την οποία ο ΟΛΠ εκμεταλλεύεται τις λιμενικές υποδομές που παραμένουν και θα παραμείνουν στην κυριότητα του δημοσίου.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος της απαραίτητης προεργασίας ενώ άλλωστε αρχικά το σχέδιο σύμβασης είχε αναρτηθεί για διαβούλευση με τους υποψηφίους επενδυτές από τα τέλη του 2014. Το νέο μνημόνιο αναφέρει ρητά πως θα πρέπει να αναρτηθεί τα ταχύτερο δυνατόν (είχε προβλεφθεί αυτό να γίνει εντός Αυγούστου) η σύμβαση παραχώρησης στο virtual data room (χαρακτηρίζεται "κρίσιμο" βήμα) και να μην διαφέρει από το πλαίσιο και τα συμφωνηθέντα αυτής που είχε αναρτηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί μεταξύ ΟΛΠ και ελληνικού δημοσίου πριν την ιδιωτικοποίηση αλλά θα δεσμεύσει αυτονόητα το νέο βασικό μέτοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως πως καθώς η υποβολή σύμφωνα με το νέο μνημόνιο δεσμευτικών προσφορών τον Οκτώβριο φαντάζει πλέον άπιαστη προθεσμία και ήδη εχει de facto παραταθεί προς τις 10 Νοεμβρίου η εν λόγω προθεσμία διατυπώνονται ανησυχίες από κύκλους τουλάχιστον δυο υποψηφίων επενδυτών, για ενδεχόμενες απρόβλεπτες εξελίξεις . Και κυρίως ανησυχίες για ενδεχόμενες σημαντικές τροποποιήσεις στη σύμβαση παραχώρησης, παρά την σχετική μνημονιακή πρόβλεψη, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρα στην συμμετοχή στο διαγωνισμό ή στο τίμημα που θα προσφερθεί.