Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Πέτρος Κόκκαλης, παραβρέθηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση της DG MARE στις Βρυξέλλες, με θέμα τις νέες προσκλήσεις της Ε.Ε, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ  στο πεδίο της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία χαιρέτισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella, πραγματοποιηθήκαν σημαντικές παρεμβάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναλύθηκαν λεπτομερώς οι δυνατότητες για  την αναπτυξιακή προοπτική των πόλεων, μέσω της γαλάζιας ανάπτυξης και καινοτομίας.