Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την "Αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού των εξωτερικών χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ" και την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρία REDEX Α.Ε. αντί του ποσού 2.607.341,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ ενέκρινε το ΔΣ του ΟΛΠ.

Όπως ανακοινώθηκε, το έργο οδηγεί σε 46,2% εξοικονόμηση ενέργειας με απόσβεση σε 3,5 χρόνια και 82,6% εξοικονόμηση χρημάτων για συντήρηση. Με την υλοποίηση του έργου αυτού θα προκύψει ετήσια εξοικονόμηση ρύπων ύψους 1.583 τόνων CO2.

Το έργο αφορά το σύνολο της χερσαίας λιμενικής ζώνης από το Κεντρικό Λιμάνι μέχρι το Πέραμα και στοχεύει όχι μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας διακίνησης επιβατών και τροχοφόρων με καλύτερο και άπλετο φωτισμό εντός του Λιμένος, κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στην αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού έχουν συμπεριληφθεί και ο αρχιτεκτονικός φωτισμός ανάδειξης διατηρητέων κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων, όπως τα τείχη του Κόνωνος και του αρχαιολογικού χώρου των Ηετιώνιων Πυλών.