Χωρίς ρεύμα, έχει παραμείνει περιοχή της Καλλίπολης. Από το μεσημέρι έχουν παρατηρηθεί συχνές διακοπές ρεύματος ενώ δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από τη Δ.Ε.Η για τους λόγους της διακοπής και ο χρόνος επαναφοράς της ηλεκτροδότησης.