Στη δέσμευση σφαγίων κουνελιών βάρους 33 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου κρέατος του Πειραιά, οι ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και δέσμευσαν ως μη κανονικά σφάγια κουνελιών βάρους 33 κιλών, επειδή δεν έφεραν την προβλεπόμενη από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σήμανση στα μέσα συσκευασίας.