Την πλήρη ανακαίνιση του δικτύου υδροδότησης στον Πειραιά έχει προγραμματίσει η ΕΥΔΑΠ. Το έργο αφορά την βελτίωση των αγωγών που υδροδοτούν τους κατοίκους του δήμου Πειραιά, αλλά και την αντικατάσταση των αγωγών που έχουν φθαρεί λόγω της παρόδου των ετών.

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη και για επέκταση του δικτύου υδροδότησης, η οποία θα γίνει στις περιοχές όπου θα κριθεί απαραίτητη η εγκατάσταση νέων αγωγών. Το έργο έχει συνολικό κόστος που φτάνει τα 5 εκατομμύρια 231 χιλιάδες ευρώ. Μετά την εκπόνηση του σχετικού διαγωνισμού, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2020.