Το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος χωρίς όμως αντιμισθία αναλμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφείας Βοϊδονικόλας Σταύρος, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε από τη Δημοτική Αρχή

Αναλυτίκα η ανακοίνωση

«Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βοϊδονικόλα Σταύρο, ως Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Θα υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις πιο πάνω υπηρεσίες πλην των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως τελικός υπογράφων καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφασή μας στον Γενικό Γραμματέα και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

Θα υπογράφει την αλληλογραφία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Δημότες καθώς επίσης και τις βεβαιώσεις που χορηγούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Δημότες εκτός των περιπτώσεων που με απόφαση έχουν ανατεθεί στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων που εποπτεύουν. Ο

πιο πάνω Αντιδήμαρχος θα τελεί τους πολιτικούς γάμους εκ περιτροπής με τους άλλους Αντιδημάρχους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Δήμαρχος.